Miksi yrityksen kotisivuilla on väliä?

Kotisivuista on tullut suurimmalle osalle yrityksistä nykypäivänä välttämättömyys. Jos haluaa toimia tehokkaasti ja olla löydettävissä, on myös yrityksen näkyvyydestä pidettävä huolta ja nykyään se hoituu ensisijaisesti kotisivuilla. Kotisivut ovat verkkopalvelu, jotka luovat ensisijaisen mielikuvan yrityksestä asiakkaan mielessä, joten asian kanssa ei suinkaan leikkiä jos yhtään välittää yrityksensä imagosta. Kotisivuista on tullut ensisijainen kohtaamispaikka asiakkaan ja yrityksen välillä, joten digimarkkinoinnin ensimmäinen askel on laittaa yrityksen kotisivut kuntoon ja valmiiksi palvelemaan asiakkaita.

Nykyään yritys voi tehdä markkinointia kustannustehokkaasti ja laajasti  yrityksen koosta huolimatta. Tämä hoituu netin kautta, jossa lähes me kaikki vietämme aikaa, haemme tietoa ja tutustumme uusiin asioihin ja ilmiöihin. Yrityksen luomasta yritysilmeestä on tullut entistä merkityksellisempi, ja verkon kautta hommaan saa uutta puhtia erittäin tehokkaasti. Sekä yrityskuvan heikentäminen että parantaminen onnistuu helposti, ja kaikki on kiinni netissä tehdystä viestinnästä yrityksen nimissä.

Kotisivujen teko
Kotisivujen toteutus kannattaa aloittaa kunnon suunnittelulla, jotta sudenkuopilta vältytään.

Julkisivun luonnin lisäksi kotisivut voivat tuoda yritykselle muutakin lisäarvo esimerkiksi hankkimalla uusia asiakkaita, tai palvelemalla nykyisiä asiakkaita. Keinot ja tyylit on monet, joten yrityksestä riippuen homma on suunniteltava huolellisesti, jotta toivottuun lopputulokseen päästään. Laadukkaat kotisivut yritykselle tuo aina vähintäänkin pitkäjänteistä hyötyä yrityksen toimintaan, ja mahdollisuudet on hankkia myös suorempaa hyötyä panostamalla markkinointiin. Mutta täytyy muistaa että kaikki maksaa, ja strategia on suunniteltava yrityksen tulevaisuuden suunnitelmiin ja budjettiin sopivaksi. Siitäkin huolimatta että digitaalinen markkinointi on edullista, sitä harvoin tehdään onnistuneesti nollabudjetilla.

Useimmiten kotisivujen teko on parasta jättää ammattilaiselle, tai ainakin hankkia osaavaa apua projektiin omien vahvuuksien ulkopuolelta. Homma kannattaa pyöräyttää käyntiin tehokkaalla brainstormingilla, jolla etsitään parhaat ratkaisut vastaamaan kotisivujen tavoitteita. Laadulla, sekä yksilöllisyydellä on työssä hintansa, mutta kukapa ei haluaisi pelkkää parasta omalle yritykselleen – kunhan työ on kustannustehokkaasti hinnoiteltua.

Suunnittelun alkuvaiheessa on hyvä tarkistaa mitä kilpailijat tekevät, ja kuinka he esiintyvät kotisivuillan jotta löydetään ajatus kuinka tulisi toimia. Tästä saa hyvää suuntaa omalle ideoinnille, sekä voi alkaa miettimään mitkä on oman yrityksen vahvuuksia joita tuoda kotisivuilla esille. Kun ajatus kotisivuista alkaa kirkastumaan, on aika löytää kotisivuille sovelias tekijä. Nettisivujen tekijän löytäminen on helppoa, vaikkakin voi tuntua työläältä – valikoimaa on paljon ja heppua löytyy joka junaan mitä erilaisemmilla toimintamalleilla, tyyleillä ja ratkaisuilla. Pienen taustatyön jälkeen sopiva tekijä kuitenkin useimmiten löytyy, ja homma voidaan potkaista käyntiin.

Muista nämä suunnitellessasi yrityksen kotisivuja!

  1. Suunnittele huolellisesti ja mieti tavoitteet nettisivuille
  2. Muista panostaa myös kotisivujen sisältöön
  3. Löydä tekijä jonka kanssa homma luistaa

Kuinka sijoittaa yrityksen nettisivuihin

Kotisivut ovat nykyään tärkeä osa yrityksen julkisivua ja imagoa, sekä voivat olla merkittävä osa yrityksen digitaalista markkinointia. Yrityksen nettisivuja suunniteltaessa kuitenkin tulee usein mieleen, että halvalla pitäisi saada ja hyvääkin vielä! Kannattaa kuitenkin miettiä voisiko yritys hyötyä laadukkaista nettisivuista, ja voisiko nettisivujen teko olla yritykselle sellainen sijoitus johon kannattaa panostaa ihan tosissaan. Nykyään tilanne on juurikin se, että tieto haetaan verkosta ja hyvin esillä olevat yritykset esiintyvät edukseen, kunhan kotisivut on huolellisesti ja ammattimaiseksi tehty.

Nettisivut yritykselle hinta
Nettisivut yritykselle on monimuotoinen prosessi – hinta voi vaihdella paljon

Kaikki lähtee tietenkin yrityksen toimialasta, tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä, joita analysoimalla päästään käsitykseen mitä nettisivuilla voidaan saavuttaa. Jos yrityksessä halutaan puuhata samaa pientä hommaa päivästä toiseen, niin kotisivutoteutukselta ei vaadita paljoa, ja usein voi riittää että yrityksellä on ns. “käyntikorttisivut”. Jos yritys haluaa panostaa näkyvyyteen, imagoonsa, sekä tähtää kasvu-uralle, on nettisivujen kanssa oltava hieman enemmän tosissaan. Kotisivut ovat lähtökohtaisesti sijoitus, joiden tulisi vahvistaa yrityksen asemaa liiketoiminnassa, sekä tuoda lisää tunnettavuutta ja asiakasvirtaa. Tämä kuitenkin vaatii että nettisivut tehdään tosissaan, eikä etsitä ilmaisia nettisivuja välittämättä niiden antamasta viestistä ja yrityskuvasta. Tietysti kustannustehokas toteutus on aina kohdallaan, joten siihen on hyvä tähdätä.

Yrityksen nettisivuilla voidaan toteuttaa monenlaista asiaa, ja ne voivat tuoda huomattavaa apua yrityksen päivittäiseen toimintaan automaattisesti. Kotisivut voivat esimerkiksi etsiä uusia asiakkaita, kerätä tarjouspyyntöjä tai yhteydenottopyyntöjä asiakkailta, palvella asiakkaita informaation muodossa, sekä paljon muuta. Yrityksen markkinointia, asiakaspalvelua ja myyntiä on suhteellisen helppo toteuttaa nettisivujen kautta, ja mahdollisuuksia sekä tapoja on runsaasti. Myös kotisivujen sisältö on ensiarvoisen tärkeässä roolissa, johon myös usein kannattaa sijoittaa. Sisältö on se, jota asiakkaasi etsivät.

Mitä niistä kotisivuista sitten kannattaa maksaa? Perustettaessa nettisivut yritykselle voi hinta vaihdella paljonkin, ja pääsääntöisesti riippuu siitä mitä niillä halutaan saavuttaa, millä ne tehdään ja kuka ne toteuttaa. Pelkät yksinkertaiset esittelysivut yrityksille voi saada jo muutamilla satasilla, mutta niiden tuoma lisäarvo yritykselle ei ole aina riittävästi. Näin kannattaakin luoda selkeä ja konkreettinen suunnitelma mitä yrityksen nettisivuilla halutaan saavuttaa, jotta saadaan parempaa käsitystä mihin hintaluokkaan projekti putoaa. Samalla voi yrittää laskeskella millaista lisäarvoa kotisivut tuovat yritykselle, ja harkita onko projektin tuoma lisäarvo mahdollisesti samassa linjassa nettisivutoteutuksen kanssa.

Nettisivuilla ei usein pysty kovin kummoiseen markkinointityöhön, jos niillä ei ole säännöllisiä vierailijoita. Tämä on ehdoton edellytys kotisivujen kanssa, varsinkin jos niille halutaan antaa oikeita töitä hoidettavaksi, eli asiakashankintaa ja yhteydenottojen järjestämistä – toisin sanoen yrityksen suoraa ja aktiivista markkinointia. Kysymykseen mitä nettisivuista kannattaa maksaa, on hyvin vaikea antaa yleispätevää vastausta.  Hallitusti suunnitellut nettisivut tuovat yritykselle lisäarvoa ja imagoa, joten tärkeintä on löytää kustannustehokkain nettisivujen teko, ja tehdä sellainen verkkosivusto joka palvelee pitkään ja hyvin!